2 Hektar HallandStudieförbundet Vuxenskolan
 

Sök fastighet

 
 

 

En bild av nutiden och historia för framtiden!

Projektet 2 hektar Halland genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan, med stöd av Länsstyrelsen Halland via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Region Halland, LRF och Arbetsförmedlingen.

Projektets syfte är att beskriva en aspekt av den förändring som den halländska landsbygden genomgått under de senaste 60 åren, där vi inspirerats av den klassiska bokserien Gods och Gårdar, som gavs ut mellan 1935 och 1947. Vår dokumentation publiceras både här, som en webbaserad databas, men även som en ny bokupplaga av Gods och Gårdar. <br/>I böckerna presenteras svartvit bild på samtliga mangårdsbyggnader och faktauppgifter om gården. Boken innehåller sockentexter författade av våra hembygdsföreningar, vilka beskriver förändringarna som skett sedan förra bokutgåvan.

"Gods och Gårdar - Hallands län" ges ut i två band, Norra och Södra Halland, och utgivningsdatum var 14 januari 2015. Böckerna har tryckts i en mycket begränsad upplaga, i första hand till de som förhandsbeställt. För mer info, kontakta Vuxenskolan genom att klicka här

Dokumentationen har skett genom personliga besök till de ca 8000 bebyggda halländska fastigheter som har en total areal över 2 hektar. Då har huvudbyggnaden och eventuella ekonomibyggnader fotograferats. Med hjälp av fastighetsägaren har faktauppgifter om gården (från 1940-talet och fram till besökstillfälle)t sammanställts.

Projektets avslut

Som mest har vi varit drygt 25 personer som arbetat samtidigt i projektet, från Laholm i söder till Kungsbacka i norr, med projektledningen stationerad i Falkenberg. Vi startade med 7 personer i Halmstad och Falkenberg i augusti 2010 och har sedan stadigt ökat i omfång efter hand. Den 30 april 2015 avslutades projekt 2 hektar Halland.


15 mars 2014 gjordes samtliga medverkande fastigheter sökbara på denna webbsida.  
P.g.a. att våra uppgifter hämtats direkt från Lantmäteriets Fastighetsregister, så presenterar hemsidan tills vidare arealen i kvadratmeter, vilket är enheten Fastighetsregistret använder. 

2 hektar = 20 000 kvadratmeter.

Har du frågor om projektet? Kontakta projektledare Reine Johansson, reine.johansson(at)sv.se - tel 0738-005342.